fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Izabella Bozhinovska

Specialiste në radiologji

2011-2017
Fakulteti i Mjekësise
Doktor i diplomuar në Mjekësi të përgjithshme
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

2018 – 2022
Specializim në radiologji
Specialist në radiologji
ISHP Instituti i radiologjisë, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

2022
Spitali klinik “Acibadem Sistina”.
Radiologji, Doktor i mjekësisë së përgjithshme

ARM – Asociacioni i radiologëve të Maqedonisë
ESR- European Society of Radiology

Gjuha angleze- BULATS, Cambridge English CEFR Level C1
Gjuha angleze- C1- Fakulteti i Filologjisë “Blazhe Koneski”, Republika e Maqedonisë së Veriut

I. Jovanovska, E. Peneva, M. Grunevski – Pulmonary tromboembolism as a post Covid – 18 complication in a patient – Case report 2nd International Symposium on Trombosis, Macedonian Society of Cardiology.

I. Jovanovska, Z. Jovanovska, M. Grunevski- THE ROLE OF TELERADIOLOGY IN THE EVENT OD THE COVID – 19 PANDEMIC – IDEA, Int. J. Sci. Arts. 5 (2021)9: 89-94

2018- Certifikatë e shkëmbimit profesional të përfunduar me sukses në Departamentin e mjekësisë interne, Universiteti i mjekësisë i Rijazanit, Rijazan, Rusi.
2020- Radiopedia Virtual Radiology Conference
2021- Pjesëmarrje e certifikuar në kursin e parë kombëtar për biopsi perkutane me trajnim Hand-on- Spitali i përgjithshëm i qytetit 8 Shtatori – Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
2021- Pjesëmarrje e certifikuar në takim profesional – Standardizimi dhe optimizimi i protokolleve, dozat e rrezatimit në radiologji me fokus të veçantë te pacientët onkologjikë – Shoqata e radiologëve të Maqedonisë, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut