fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Ivica Stefanovski

Specialiste në anesteziologji me reanimatologji

1999
Fakulteti Mjekësor – Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup

2004
Klinika për anestezi АKH Vienë
Universiteti i Spitalit AKH, Vienë

2007
Specializim në fushën e anestezisë me reanimim Fakulteti Mjekësor
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup

2009
Anestezi për transplatimin e mëlçisë
Universiteti klinik St. Luk Bruksel

2015
Spitali klinik „Acibadem Sistina“
Departamenti i anestezisë

2010-2015
Spitali i Përgjithshëm Remedika Departamenti i anestezisë

1998-2010
KARIL – Qendra klinike Shkup

– SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë)
МСА – Asociacioni i Anestezisë Maqedonase