fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Ivica Dimitrov

Specialist në anesteziologji me mjekim intensiv

2011
Acibadem Maslak Hospital
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv

2009
Specialist i anesteziologjisë dhe reanimacionit– Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2002
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010-në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv

2002 – 2010 Ndihma e shpejtë mjekësore – Shkup

– SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë)