fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Ivana Jovanovska Hristova

Specialiste në kardiologji
 • 2011
  Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti “Shën Kiril dhe Metodi”- Shkup, R. e Maqedonisë
 • 2019
  Specialiste në kardiologji
  Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti “Shën Kiril dhe Metodi”- Shkup, R. e Maqedonisë

2021
Spitali Klinik “Acibadem Sistina” Shkup
Kardiologjia

2016-2017
Klinika e Kardiologjisë
Kujdesi intensiv (mjek i përgjithshëm)

2015-2016
Klinika e Kardiologjisë
Kujdesi intensiv (mjek i përgjithshëm)

 • Shoqata e kardiologëve
 • Shoqata e hipertensionit
 • Shoqata e internistëve
 • Anëtar I ESC
 • Serbisht
 • Kroatisht
 • Anglisht
 • Gjermanisht
 • Italisht
 • Spanjisht
 • Book of Abstracts Кардиолошки конгрес Скопје 2013 (autor i parë)
 • Book of Abstracts Кардиолошки конгрес Љубљана 2019 (koautor)
 • 2014- Kongres i Kardiologjisë Shkup- Hapja e kongresit (moderator i programit)
 • 2015 – Menaxhimi i pyetjeve të gazetareve (në gjuhën angleze)
 • 2014- Prezantimi i posterit Pulmonary Fibrosis due to ASD
 • 2019- Dy prezantime gojore në Kongresin e Kardiologjisë në Ohër
 • 2019- Is there a correlation between Duke treadmill score and carotid
 • 2019- Ecg features in a 60 year old survivor with Tertralogy of Fallot