fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Irina Popdimitrova Mitrevska

Specialiste në mjekësi fizikale dhe rehabilitim

2012
Fakulteti i Mjekësisë, VII/2
USHKM “Shën Kirili dhe Metodi”

1995
Fakulteti i Mjekësisë,VII/1
USHKM “Shën Kirili dhe Metodi”

2020
Spitali klinik “Acibadem Sistina”.
Mjekësia fizikale dhe rehabilitimi

2009-2020
ISHP Promedika Qendra mjekësore
Mjekësia fizikale dhe rehabilitimi, fiziatër

2004-2009
Shitje me shumice Promedika Shpkp
Shitja e barnave dhe pajisjeve mjekësore

2000-2004
Me shumicë Euromax SHPK
Shitja e barnave

1997-2000
Tregti me shumicë Vetfarm trade SHPK
Shitja e barnave, komercialist

Shoqata e fiziatrëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Anglisht
Rusisht
Gjuha serbo -kroatisht