fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Irena Shuplinovska Jordanovska

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë

2013
Specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2006
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2005
Internship, Spitali klinik „ Shën Luka“, Gvardamanxhia, Malta, Reparti i perinatologjisë
Universiteti Malta, Malta

2004
Spitali klinik „Split“, Split, reparti i patologjisë, mjekësia ligjore dhe citologjia
Universiteti Split, Kroaci

2013 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës, specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës

2012
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Mjeke e përgjithshme

2007 – 2012
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës, specializante

 Anglisht
 Gjermanish
 Italisht