fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Igor Kaftanxhiev

Specialist në kirurgji, subspecialist në traumatologji

2007
Doktor i Shkencave mjekësore
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup

2002
Magjistër i Shkencave mjekësore
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup

2004
Subspecialist në traumatologji
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup

1997
Specialist i kirurgjisë së përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup
1991
Doktor i mjekësisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup

2022
Spitali klinik “Acibadem Sistina”.
Specialist në kirurgji, subspecialist në traumatologji

2017
Katedra e kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë,
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup
Profesor

2016
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup
Prodekan (i rizgjedhur)

2015
Fakulteti i Mjekësisë- Rijekë – Kroaci
Profesor vizitues i kirurgjisë

2013
Fakulteti i Mjekësise; Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup
Prodekan

2013
Departamenti i kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë;
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup
Profesor

2008
Fakulteti i Mjekësise; Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup
Docent

1998
Fakulteti i Mjeksise; Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup
I rizgjedhur në tetor 2003
Asistent

1992
Klinika Universitare për traumatologji, Qendra klinike Nënë Tereza, i punësuar

• AO Trauma
• Përfaqësues kombëtar dhe koordinator për AO Trauma Maqedonia në AO Trauma Europe
• SHMOT (Shoqata maqedonase e ortopedëve dhe traumatologëve)
• 2012-2015 Kryetar
• 2009-2012 Nënkryetar dhe koordinator i forumit të Traumës
• 2007-2009 Sekretar i përgjithshëm
• EFORT (Federata evropiane e shoqatave kombëtare për ortopedi dhe traumatologji)
• 2009-2017 delegat kombëtar
• Anëtar i këshillit për edukim
• ESSKA (2012-2015)
• Përfaqësues kombëtar
• SEG (Spine Expert Group)
• Përfaqësues kombëtar në grup
• Shoqata e kirurgëve të Maqedonisë, arkëtar (1999-2002)
• AO Spine
• Anëtar nderi i Asociacionit serb të traumatologjisë (STA)
• Anëtar nderi i Asociacionit serb të traumatologjisë dhe ortopedisë (SOTA)
• Anëtar nderi i Shoqatës Kroate të traumës (HTA)
• Anëtar i AAOS (Akademia amerikane e kirurgëve ortopedikë)

Anglisht
Kroatisht
Serbisht

Publikime në dhjetë vitet e fundit:

Igor Kaftandziev, Bore Bakota, Simon Trpeski, Oliver Arsovski, Marko Spasov, Andrej Cretnik. The effect of the ankle syndesmosis reduction quality on the short-term functional outcome following ankle fractures. Injury 52 (2021) s70-s74. https://doi.org/10.1016/j.injury.2021.04.047

Kaftandziev I, Arsovski O, Krstevski S, Spasov M. Posterior malleolus fractures – review of the current knowledge and single center experience. Macedonian Journal of Anestesia. Vol. V No.1, 2021

Spasov Marko, Damcevska J, Mirceska Arsovska E, Krstevski S, Kaftandziev I. Radial head resection – is it still valuable surgical solution? Journal of Morphological Sciences 2020; 3(1):85-90 UDC:616.717-001.5-089.87

Marko Spasov, Oliver Arsovski, Stefan Krstevski, Igor Kaftandziev. Level of distal tibio-fibular syndesmosis transfixation – effect on the functional outcome. Physioacta 2019;13(1):1-8.

Marko Spasov, Oliver Arsovski, Ljupco Nikolov, Igor Merdzanoski, Igor Kaftandziev. Early wound infections following removal of the positioning screw from the distal tibio-fibular syndesmosis. Macedonian Medical Review 2018; 72(2): 107-109

Ilir Hasani, Igor Kaftandziev, Slavco Stojmenski, Hristijan Kostov, Ljupco Nikolov, Oliver Arsovski,, Saliamet Emini. Two Stage minimally invasive Method with locking Plate Application on Distal Tibia Fractures – Our Experience. Open Access Macedonia journal of medical Sciences 2017 Aug 15; 5(5):630-634.

Ilir Hasani, S. Stojmensi, I. Kaftandziev, O. Arsovski. H. Kostov, V. Velkovski. S. Emini. A. Saveski, R. Dalipi. A minimally invasive approach to treating distal tibia fractures – case study. Македонски ортопедско трауматолошки гласник бр.9, Јуни 2017.

Gavrilovski A, Dimovska-Gavrilovska A, Nikolov Lj, Kostov H, Stojmenski S, Kaftandziev I, Poposka A. Treatment of tibial plateau fractures – comparative analysis of two operative techniques Acta morphol.2016;Vol.13(2): 17-25.

Simon Trpeski, I. Kaftandziev, O.Arsovski, Lj. Nikolov, I. Hasani, I. Donevski, M. Mihajlova. Treatment of displaced calcaneal fractures. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник – бр.8, декември 2016.

Gavrilovski A, Dimovska-Gavrilovska A, Nikolov Lj, Kaftandziev I, Poposka A. Minimally invasive treatment using contralateral elevation of tibial plateau fractures – results and protocol of treatment. Acta morphol.2015:Vol.12(2): 80-83

Igor Kaftandziev, Marko Spasov, Simon Trpeski, Beti Zafirova-Ivanovska. Fate of the syndesmotic screw – Search for a prudent solution. Injury (2015),http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2015.10.062

Kaftandziev I, Trpeski S, Arsovski O, Spasov M. Fracture fixation in multiple trauma – field of conflicting concepts: a review. Physioacta Vol.9-No.3.2015 UDC:616.71-001.5.

Kaftandziev I, Trpeski S, Filipce V, Arsovski O, Hasani I, Nikolov L, Kaev A Operative treatment of degenerative lumbar spine spondylolisthesis. Contributions 2015;36(1):129-35.

Trpeski S, Pop-Jordanova N, Kaftandziev I, Supplementation with Vitamin D3 influence Better Outcome in Surgically Treated Hip Fractures. Global Journal for Research Analysis Volume 4, issue 8. August 2015. ISSN No.2277-81-60.

Игор Кафтанџиев, Марко Спасов, Бисера Пендовска, Преглед на современиот третман на конквасации на екстремитети. Мак Мед преглед 2015; 69(1):12-19.

Igor Kaftandziev, Simon Trpeski, Oliver Arsovski, Marko Spasov. Percutaneous Screw Fixation of distal Tibia Fractures – Functional Results in Sixteen Patients. Maced J Med. Sci. 2014 Jun 15; 7(2):229-233.

Hasani I, Kaftandziev I, Trpeski S, Nikolov Lj, Saveski A, Velkovski G. The Ilioinguinal Approach versus the Anterior Intrapelvic Approach to the Acetabulum: A Review. Maced J Med Sci. 2013 Dec 15; 6(4):478-485.

Konstantin Mitev, Igor Kaftandziev. Clinical outcomes after microfracture treatment of full-thickness articular cartilage lesions of the knee. Acta Chirurgica Yugoslavica UDK616.72-001.6-089.21. Dec 2013.

Mitev Konstantin, Zafirovski G, Mladenovski S, Kaftandziev I. Evaluation of clinical results after treatment of knee articular cartiladge with arthroscopic microfracture technique. Acta morphol.2013;Vol.10(2):52-56.

Simon Trpeski, Igor Kaftandxiev, Aleko Kjaev. The effects of time-to-surgery on mortality in elderly patients following hip fractures. Contributions, Section of medical sciences, XXXIV 2, 2013.

Трпески С, Кафтанџиев И, Велковски Ѓ, Орана И, Tемелковски З, Ќаев А. Рани компликации по оперативниот третман на фрактури на проксимален фемур. Medicus 2013, Vol.18 (2):92-95.

Трпески С, Кафтанџиев И, Ќаев А. Анализа на влијанието на дополнителни коморбидитети на постоперативниот морталитет кај геријатриски пациенти со фрактура на колк. Physioacta 2013 Vol.7(1): 57-63.

Kaftandziev I. Limited reamed intramedullary interlocking fixation of grade I and II open tibial shaft fractures. Acta morphologica 2012; Vol 9(2).

Kaftandzieva A, Cekovska Z, Kaftandziev I, Petrovska M, Panovski N. Bacteriology of wound-clinical utility of gram stain microscopy and the correlation with culture. Maced J Med Sci 2012; 5(1):72-77.

Mitev K, Jontchev AD, Kaftandziev I, Trpeski S, Trpkovska B. Autologous chondrocyte implantation-artrocel-3D in knee cartilage repair. Kos J Surg 2012;6:1.

Кафтанџиев И, Трпески С, Пејкова С, Пендовска Б. Евалуација на функционални и радиолошки резултати по конзервативен третман на скршеници на дисталниот крај на радиусот. Acta morphol 2011: Vol. 8(1):76-85.

Трпески С, Кафтанџиев И, Арсовски О, Каев А. Резултати од 364 оперативно третирани геријатриски пациенти со трохантерни скршеници на натколеницата. Medicus 2011, Vol. XV(1):297-302.

Трпески С., Кафтанџиев И, Неделковска М, Каев А, Темелковска-Стефановска М. Првични резултати во третманот на суптрохантерни и пертрохантерни скршеници. Physioacta 2011;5(1):119-127

Mirënjohje, Qendra simuluese mjekësore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për kontributin në përgatitjen dhe realizimin e trajnimit lidhur me përvetësimin e aftësive praktike, Shkup, dhjetor 2019.
Mirënjohje,“Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, për kontribut në zhvillimin dhe punën e Fakultetit të Mjekësisë, Shkup, mars 2017
Mirënjohje, Shoqata Mjekësore e Maqedonisë, për pjesëmarrje aktive në realizimin e qëllimeve dhe detyrave të Shoqatës mjekësore të Maqedonisë, Shkup, prill 2000.
Diplomë, Shoqata mjekësore maqedonase për kontribut dhe përfshirje në punën e Shoqatës mjekësore maqedonase, Shkup, prill 2001