fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Hari Hokocijan

Doktor i mjekësisë së përgjithshme

1995
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, R. Maqedonisë

2014 – tani
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’
Qendra e urgjencës, Doktor i përgjithshëm

1998 – 2014
JZU Qendra Shëndetësore e Shkupit – Shkup
Doktor në Mjekësinë e Ndihmës së Shpejtë, me trajtim në kushtet e shtëpisë

Anglisht
Gjermanisht