fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Harallambos Sidiropullos

Specialist në infektologji

2019
Specialist Infektolog
2011
Doktor i Mjekësisë – Shkup
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

2020
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
2013-2019
Klinika universitare për Sëmundje infektive dhe gjendje febrile
Doktor në specializim për Sëmundje Infektive
2012-2013
ISHP Prevemed Shkup
Doktor i mjekësisë së përgjithshme

Anëtar i Odës së mjekëve të Maqedonisë

Anglisht, Gjermanisht, Greqisht, Norvegjisht