fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Gordana Petrovska

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë

2000
Specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës- Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1994
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës
2008 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica “ – Shkup
2003 – 2008
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës, udhëheqëse e repartit për diagnozë perinatale dhe terapi fetale
1996 – 2008
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës

Fondacioni i mjekësisë fetale