fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Gordana Maçeska – Baxhakova

Specialiste në pediatri

2008
EAACI, Veneci, Itali
Menaxhment i astmës dhe alergologjisë tek fëmijët
2008
Fakulteti i Mjekësisë Shkup, Profesoresh e pediatrisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2005
Shkolla EAACI/AAACI
Osllo, Norvegji
2004
Klinika Universitare, Bern, Zvicërr
Body pletismographia tek fëmijët
2000
Doktor shkencash pranë Fakultetit të Mjekësisë, Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1996
Sëmundja e astmës tek fëmijët dhe Induced sputum eosinophilia
Qendra Klinike Universitare, Lajden, Holand
1994
Klinika Universitare, Mastriht, Holand
Terapia Per – inhalacione
1993
Klinika Universitare L’hopital “Trousseau”, Paris, Francë
Reparti i fëmijëve me astmë bronhiale, fibrozë cistike dhe SKOP
1992

Klinika Universitare, Oulu, Norvegji
Reparti i diagnostikës dhe trajtim të astmës dhe SKOP tek fëmijët
1992
Specializim në pediatri – Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1983
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i pulmoalergologjisë 2008 – 2010
Pulmoalergologjia
Ordinanca subspecialiste pulmologjike
2002 – 2008
Instituti i sëmundjeve për mushkëri
Repari i astmës dhe diagnostifikim funkcional i mushkërive me alergologji
1991 – 2001
Instituti i sëmundjeve për mushkëri
Drejtoreshë
1985 – 1991
Instituti i sëmundjeve për mushkëri tek fëmijët
Repari i astmës dhe diagnostifikim funkcional i mushkërive me alergologji

– Promotore në Maqedoni e terapisë per-inhalaciona me shpërbërje inhaluese të bronhodilatorit duke përdorur nebulazer (inhalator), 1995
– Koautore e librit „Astma dhe fëmiu juaj“ , 2002

– Shoqata pediatrike Maqedonase (SHPM)
– Shoqata respiratore Maqeonase (SHRM)
– Asoacioni Evropian i alergologjisë dhe imunologjisë klinike (EAACI)
– Shoqata respiratore Evropiane (ERS)