fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Gjoko Gjorgoski

Androlog, Lanboratori i Andrologjisë

2006
Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“- Shkup

2008-2010
IPSH “Malla Bogorodica- SISTINA”- biolog në IVF

2010
Spitali Klinik “Acibadem Sistina- biolog në IVF