fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Emilija Veljanovska Marinoska

Specialiste në anesteziologji me reanimatologji

2008
Specialiste e anesteziologjisë dhe reanimacionit – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2001
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv, specialiste e anesteziologjisë dhe kujdesit intenziv
2002 – 2010
Spitali special për ortopedi dhe traumatologji – Shën. Erazmo – Ohër

– SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë)
– ESA