fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Emilija Mirçevska

Specialiste në anesteziologji me reanimatologji

2009
Specialiste e anesteziologjisë dhe kujdesit intenziv– Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2007
Magjistër i anesteziologjisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2004
Fakulteti i Mjekësisë në Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2012- në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i kardiokirurgjisë

2010-2012
Spitali special i kardiokirurgjisë Filip Vtori Reparti i anesteziologjisë, kardioanesteziologe