fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Elvis Mustafa

Specialist në kardiokirurgji

2013
Subspecializuar për kardiokirurgji
Qendra Klinike Universitare në Tuzël, Bosnje dhe Hercegovinë

2011
Specializuar në fushën e kirurgjisë të përgjithëshme Klinika për sëmundjet kardiovaskulare
Qendra Klinike Universitare në Tuzël, Bosnje dhe Hercegovinë

2005
Fakulteti i Mjeksisë në Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup

2004
IPPNW, Missionsarztliche Klinik
Departamenti i kirurgjisë dhe i sëmundjeve të brendshme në Vurzburg, Gjermani

2004
Programi IFSMA,
Departamenti kardiokirurgjik , Prof. Tomash Hajek, Plzen, Rep. Çeke

2014 – tani
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’
Departamenti i kardiokirurgjisë

2014 – tani
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’
Departamenti i kardiokirurgjisë

Anglisht
Gjermanisht