fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Elizabeta Matevska-Atanasovska

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë

1997
Specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës- Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1989
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2005 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica “ – Shkup
Reparti i gjinekologjisë operative dhe obstetrike dhe endoskopisë

1990 – 2005
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës