fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Elizabeta Ivanovska, Mr.sci

Gjenetiste

2013
Magjistre e shkencave biologjike – Biologjia molekulare
Fakulteti matematiko – natyror – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2005
Fakulteti matematiko – natyror – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti – Laboratori diagnostike

2006 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë– „Malla Bogorodica“
Citologe në repartin e Laboratorisë diagnostike