fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Elena Stojkoska

Specialiste në anatomi patologjike

2018
Speciliste në patologji
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2007
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2023
Specialiste në anatomi patologjike
Departamenti i histopatologjisë dhe citologjisë
Spitali klinik “Acibadem Sistina”

2010-2023
ISHP- Klinika universitare e Radioterapisë dhe Onkologjisë, Shkup
Departamenti i histopatologjisë dhe citologjisë klinike

2008-2010
Shtëpia e shëndetit- Shkup
Departamenti i mjekësisë parandaluese

Shoqata Evropiane e Patologëve
Shoqata e Patologëve të Republikës së Maqedonisë
Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë

Mirënjohje me rastin e Ditës Botërore të Shëndetit 2021- 7 Prill