fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Dushko Mihajlloski

Specialist në radiodiagnostikë

2004
Specialist i radiologjisë, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

1996
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – сега
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i radiologjisë diagnostike dhe intevente, radiolog, udhëheqës i repartit të radiologjisë

2008 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e radiologjisë, radiolog, udhëheqës i repartit të neuroradiologjisë diagnostike

2004 – 2010
Asistent, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

1999 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e radiologjisë, radiolog