fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prim. Dr. Shk. Dushko Fidanovski

Specialist në pediatri

2008
Primarius
Ministria e Shëndetësisë – Republika e Maqedonisë

2006
Doktor i shkencave pediatrike – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1994
Specialist i pediatrisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1985
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i neonatologjisë dhe kujdesit intenziv neonatal , Specialist neonatolog

1988 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e sëmundjeve të fëmijëve – Shkup, Reparti i pediatrisë dhe kujdesit neonatal

2001 – edukator i çertifikuar në fushën e Neonatologjisë