fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Dragan Smilevski

Specialist në kirurgji torakale

2011
Qendra klinike spitalore, Zagreb
Klinika për veshë, hundë dhe fyt dhe kirurgjia e qafës, invazion minimal i tiroidektomisë

2001
Specialist i kirurgjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2004
Spitali Papageorgiu, Selanik
Reparti i kirurgjisë kardiotorakale

1995
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i kirurgjisë torako-vaskulare

1998 – 2010
Qendra Klinike Universitare -Shkup
Klinika e kirurgjisë torakale dhe vaskulare, kirurg

1995 – 1998
Qendra Klinike Universitare -Shkup
Klinika e kirurgjisë torakale dhe vaskulare, vullnetar

– Shoqata e mjekëve të Maqedonisë
– Shoqata e kirurgëve të R. së Maqedonisë