fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Dragan Manasievski

Doktor i mjekësisë së përgjithshme, Specializant në radiologji

2000
Fakulteti Mjekësor – Shkup
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, R. Maqedonisë

2014 –
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’
Qendra e urgjencës, Doktor i përgjithshëm

2004- 2014
JZU Qendra Shëndetësore e Shkupit – Shkup
Doktor në Mjekësinë e Ndihmës së Shpejtë, me trajtim në kushtet e shtëpisë

2002-2004
JZU Klinika e kirurgjisë maksilo – faciale – Shkup

2001 – 2002
PZU Kire Antovski
Doktor i mjeksisë së përgjithshme

– Shoqata për mjekësinë urgjente të para-hospitalizuar të R. Maqedonisë
– Oda Mjekësore e R. Maqedonisë