fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prim. Dr. Dragan Hristov

Specialist në ortopedi

2002
Implantim i endoprotezës në gjunjë
Endoklinika – Hamburg, Gjermani
2001
Implantim i endoprotezës në gjunjë
Klinika ortopedike në Budapest
1992
Specialist i ortopedisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1989
Instituti i ortopedis për fëmijë
G.I „Тurner“ Shën Petersburgu, Rusi
1983
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i ortopedisë dhe traumatologjisë, udhëheqës
1985 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e ortopedisë – Shkup