fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Fakulteti i mjekësisë
Unversiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2022
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”
Departamenti i Kardiokirurgjisë pediatrike

2021-2022
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”
Departamenti i sëmundjeve infektive

2020
ISHP Shtëpia e shëndetit Shkup
Qendra kombëtare e kontaktit për korona

Mirënjohje nga Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut për kontributin dhe angazhimin e veçantë gjatë përballimit me pandeminë e shkaktuar nga virusi korona COVID-19