fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Dimitar Josifovski

Doktor i mjekësisë së përgjithshme, specializant në kardiokirurgji

Nëntor 2022-
Specializim në kardiokirurgji në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup

2021 Fakulteti i mjekësisë
Unversiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2022
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”
Departamenti i Kardiokirurgjisë pediatrike

2021-2022
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”
Departamenti i sëmundjeve infektive

2020
ISHP Shtëpia e shëndetit Shkup
Qendra kombëtare e kontaktit për korona

Mirënjohje nga Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut për kontributin dhe angazhimin e veçantë gjatë përballimit me pandeminë e shkaktuar nga virusi korona COVID-19