fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Dimçe Sllaveski

Specialist në anesteziologji me reanimatologji

1988
Diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë – Shkup, Republika e Maqedonisë
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Republika e Maqedonisë

1996
Specializuar për anesteziologji dhe reanimatologji
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Republika e Maqedonisë

2017 – tani
Spitali klinik “Acibadem Sistina”
Departamenti i kardiokirurgjisë, specialist anesteziolog

2013-2016
Qendra kardiologjike “SabahAl-Ahmad” – Kuvajt
Kardiokirugji, anestezi

2003-2013
Karil – Kirurgji e përgjithshme , anestezi

1999-2003
Spitali privat “Filipi i Dytë” Kardiokirurgji, anestezi

1989-1999
Qendra Mjekësore – Veles
Kirurgji e përgjithshme, anestezi

Oda Mjekësore
Shoqata Mjekësore

Evaluation of the hemodynamic response to endotracheal intubation comparing the Airtraq with Macintosh laryngoscopes in Cardiac surgical patient – ActaInformaticaMedica

Anglisht
Rusisht