fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Doc. Dr. Deva Petrova

Specialiste në onkologji

2012 – momentalisht
Studime të doktoraturës – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
2011
Asistente në radioterapi dhe onkologji, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
2008
Asistente e re në radioterapi dhe onkologji, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
2005
Speciaiste në radioterapi dhe onkologji, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
2000
ESTRO /IAEA – trajnim në fushën e radiologjisë
Bratisllavë, Sllovaki
1996
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2013 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i onkologjisë dhe radioterapisë, udhëheqëse e repartit
2009
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e onkologjisë dhe radioterapisë – Shkup, reparti për trajtim të kancerit në gjinjë, udhëheqës
2000 – 2013
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e onkologjisë dhe radioterapisë – Shkup

– Shoqata e onkologëve dhe radioterapistëve në Republikën e Maqedonisë
– Asociacioni Evropian i onkologëve medicinal – ESMO.