fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Dejan Kovaçeviq

Specialist në kardiologji

2009
Subspecialist i kardiologjisë – Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2001
Specialist i mjekësisë interne – Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1995
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i kardiologjisë, kardiolog intervent – elektrofiziolog
2000-2009
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e kardiologjisë, Njësia e kujdesit intenziv koronar