fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Doc. Dr. Darko Sazdov

Specialist në anesteziologji me mjekim intensiv

2010
Specilaist i anesteziologjisë dhe kujdesit intenziv– Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2005
I diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë– Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2012 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i anesteziologjisë dhe kujdesit intenziv, specilaist i anesteziologjisë dhe kujdesit intenziv
2008 – 2012
Qendra Klinike Universitare -Shkup
Klinika e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv, specilaist i anesteziologjisë dhe kujdesit intenziv
2007 – 2008
Shtëpia e shëndetit privat – Neuron– Shkup, mjek i përgjithshëm

ESRA – European Society for Regional Anesthesia
ESA – European Society of Anesthesiology
SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë)
MSA – Asociacioni Maqedonas i anesteziologëve