fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Daniela Simonovska

Specialiste në nefrologji

2008 – 2015
Specializuar në Mjekësinë
Interne Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, R. Maqedonisë
2005
Fakulteti Mjekësor – Shkup
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, R. Maqedonisë

2014 – tani
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’
Qendra e urgjencës, doktor i përgjithshëm
2007 – 2014
JZU Qendra Shëndetësore e Shkupit – Shkup
Doktoreshë e Ndihmës Mjekësore të Shpejtë
2001 – 2006
JZU Qendra Shëndetësore e Shkupit – Shkup
Infermiere e ndihmës Mjekësore të Shpejtë