fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Daniela Jovanova

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë

1990
Fakulteti i mjekësisë Shkup
Universiteti “Shën Qirili dhe Metodij” Shkup
1996
Provimi specialist nga gjinekologjia dhe obstetrika
Fakulteti i mjekësisë Shkup
Universiteti “Shën Qirili dhe Metodij” Shkup
2011 – në vijim
Studimet e doktoraturës nga mjekësia klinike, gjinekologjia dhe obstetrika
Fakulteti i mjekësisë Nish

2015
Spitali i klinikës “Acibadem Sistina”
reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës
1996-2004
asistent i ri / asistent në Fakultetin e mjekësisë Shkup
Universiteti “Shën Qirili dhe Metodij” Shkup
1999-2004
Shef i Repartit për gjinekologji dhe onkologji operative
ISHP Klinika universitare për gjinekologji dhe obstetrikë
2007- 2012
Shefe e sallës për lindje
ISHP Klinika universitare për gjinekologji dhe obstetrikë
2012-2014
Shef e repartit për shtatzëni patologjike dhe me rrezikshmëri
ISHP Klinika universitare për gjinekologji dhe obstetrikë

Oda e mjekëve
Shoqata e gjinekologëve dhe onkologëve
Shoqata e obstetërve
Shoqata e gjinekologëve dhe obstetërve të Maqedonisë

Gjuha angleze