fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Daniel Petrovski, Mr. Sci

Specialist në urologji

2001
Magjistër – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1997
Specialist i urologjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1995
Asistent i kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1991
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i urologjisë
1995 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e urologjisë, blloku operativ urologjik, udhëheqës
1995 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e urologjisë, Reparti për diagnostifikim dhe ndërhyrje ultrasonografike , udhëheqës
1992 – 1995
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e urologjisë, hulumtues i ri

-Spitali Universitar – AKN, Vien – Prof. Dr. Marberge
-Spitali Universitar – Linc – Prof. Dr. Janaçek
-Fabrika e instrumenteve medicinale WOLF – Gjermani