fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Daniell Jakimoski

Specialist në traumatologji

2014
Specializuar në kirurgjinë e përgjithshme
2004
Fakulteti Mjekësor – Shkup
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, R. Maqedonisë

2014 – сега
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’
Departamenti i kirurgjisë së përgjithshme
2009-2014
Remedika
2007-2008
Alkaloid – Brand menaxher
2009
PZU Remedika – Shkup
Departamenti i kirurgjisë digjestive,
2005 – 2007
Kompania farmaceutike HIPP
Brend Menaxher
2004 – 2005
Kompania farmaceutike „Nova lajn“ – Shkup
Brend Menaxher

Anglisht
Gjermanisht