fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Danica Pendovska

Specialist në anesteziologji me reanimatologji

2015 UCLA LA

Qëndrim professional

 

2015 Hik hospital-Istanbul

Qëndrim professional

 

2002

Master kurs (6 muaj) në mjekësi emergjente

 

1992

Specializim në anesteziologji me reanimatologji

Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

 

1991

Studime pasuniversitare ( pa temë të mbrojtur)

Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

 

1984

Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

Qershor 2020-

SK “Acibadem Sistina”

Specialist në anesteziologji me reanimatologji

1986-2020 qershor

ISHP KU TOARKIQU

Anestezion me mjekim intensiv

1984- 1985 (6 muaj)

ISH Rostushe

Mjek i përgjithshëm

SHMP, SHMS, Shoqata e mjekëve të anestezisë, reanimacionit dhe mjekimit intensiv në R. Maqedonisë

Mirënjohje nga dy pacientë në mediat e shtypura, mirënjohje nga SHMM

Anglisht, serbisht, kroatisht, italisht (në mënyrë pasive)