fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Branka Buntasheska

Doktor i mjekësisë së përgjithshme

2021 mars
Ka dhënë provimin e nostrifikimit për nostrifikimin e diplomës në mjekësi të përgjithshme në Republikën e Turqisë

2014-2020
Fakulteti i Mjekësisë- Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup

2020 Shkurt- Korrik
Programi Erasmus, praktikë klinike në Universitetin e Stambollit, Capa Medical Faculty

2018 Korrik
Praktika klinike Spitali Klinik Universitar Motol – Republika e Çekisë, departamenti i anestezisë dhe kujdesit Intensiv, departamenti i radiologjisë

Korrik 2017
Praktikë klinike në Universitetin e Stambollit, Capa Medical Faculty

2022
Spitali klinik “Acibadem Sistina”.
Reparti i anestezisë, reanimacionit, trajtimit intensiv

2021-2022
Spitali klinik “Acibadem Sistina”.
Departamenti i sëmundjeve Infektive

2021
ISHP – Qendra Shëndetësore Shkup
Ambulanca, Poliklinika Bit Pazar

Oda e mjëkëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Anglisht
Turqisht

“Изолиран случај на пулмонална тромбоемболија по примање на трета бустер доза на вакцина против Sars-CoV-2 кај пациент со белодробен карцином и паранеопластичен синдром“, Златана Петковска, Дејан Ковачевиќ, Бранка Бунташеска, Магдалена Димовска, Ева Палчевска, Јована Топенчарова – Македонски медицински преглед