fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Borisllav Iliev

Specialist në ortopedi

1993
Fakulteti i Mjekësisë “Sv. Kiril i Medodij” – Shkup
2001
Specialist në ortopedi

2018
Spitali klinik “Acibadem Sistina” Departamenti I ortopedisë dhe traumatologjisë
2007
OPSH Re- Medika
1997
Klinika e sëmundjeve ortopedike
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

LKM, LDM, EFFORT, ESSKA, MADOT

Çmimi i 13 Nëntorit 2017