fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Boban Janevski, Mr. Sci

Embriolog, Laboratori i Embriologjisë

2007
Fakulteti i Biologjisë- magjistër i gjenetikës
Universiteti i Sofjes “Shën. Kliment Ohrtidski”

2005
Fakulteti i Biologjisë- biolog molekular
Universiteti i Sofjes “Shën. Kliment Ohrtidski”

2007-
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”
Riprodhimi i asistuar- emrbriolog

ESHRE
АSPIRE
Anëtar i Komisionit shtetëror për BFA RM