fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Bllagoja Vellkovski, Mr. Sci

Specialist në anesteziologji me reanimatologji

2012
Magjistër i Menaxhmentit shëndetësor dhe farmacisë
Universiteti Evropian – Shkup, R. e Maqedonisë
1997, 1998, 2000
Kualifikim në fushën e anesteziologjisë dhe reanimacionit – Horsens Hospital Horsens, Danimark
1996
Kualifikim në fushën e anesteziologjisë dhe reanimacionit – Rigs Hospital
Kopenhagen, Danimark
1995
Kualifikim në fushën e anesteziologjisë dhe reanimacionit – Qendra Klinike Ljubljana Ljubljan, Slloveni
1993
Specialist i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1984
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv, specialist i anesteziologjisë dhe reanimacionit
2001 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica“ – Shkup
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv, specialist i anesteziologjisë dhe reanimacionit
1987 – 2001
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv

– SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë)
– ESRA – Shoqata Evropiane për anestezion lokal