fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Biljana Pallçevska

Embriologe, Laboratori i Embriologjisë

1997
Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore- Biologji Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“- Shkup

1998-2001
Enti republik për Transfuziologji- Imunohematologjia

2001-2010
Spitali gjinekologjik “Malla Bogorodica”
Riprodhimi i asistuar – embriolog

2010-2022
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”
Riprodhimi i asistuar – embriolog

European Society of Human Reproduction and Embryology