fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Doc.Dr. Biljana Çoneska Jovanova

Specialiste në pediatri, hemato-onkologe

2016

Dr. në shkencat mjekësore në fushën e pediatrisë hemato-onkologjike

Universiteti “Sv. Kirill dhe Metodij” – Shkup, Maqedoni

2014

Kolegji Mbretëror (Royal College) NHS, Vizitë vëzhguese dhe edukimi profesional në Kolegjin Mbretëror për kujdesin shëndetësor të NHS Trust, Departamenti i pediatrisë, Spitali “St. Mary” në Londër.

2006

Sëmundja Gauche – diagnoza, trajtimi dhe monitorimi – Varshavë, Poloni

2004

Trajtimi transfuziologjik i talasemisë dhe anemive të tjera kronike, Turqi

2000

Specialiste në pediatri, Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

Universiteti “Sv. Kirill dhe Metodij “- Shkup, Maqedoni

1989

Përfunduar Fakultetin Mjekësor – Shkup
Universiteti “Sv. Kirill dhe Metodij “- Shkup, Maqedoni

2017-2018

Fakulteti i Mjekësisë në Shkup , Docent

Universiteti “Sv. Kirill dhe Metodij “- Shkup, Maqedoni

2008-2016

Fakulteti i Mjekësisë në Shkup , Asistente

Universiteti “Sv. Kirill dhe Metodij “- Shkup, Maqedoni

2006-2018

Shefe e departamentit për tumore solide

 

2001-2018

Qendra Klinike Universitare, Shkup

Klinika Pediatrike, Departamenti i hematologjisë pediatrike dhe onkologjisë

 

2000-2001

Qendra Klinike Universitare, Shkup

Klinika Pediatrike, Departamenti i kujdesit intensiv dhe terapisë pediatrike dhe neonatale

 

1996-2000

Specializim në pediatri

 

1995-2018

Qendra Klinike Universitare, Shkup

Klinika për sëmundjet pediatrike

 

1991-1995

Qendra Klinike Universitare, Shkup

Klinika e Fëmijëve – Vullnetare

Oda Mjekësore e Maqedonisë

Shoqata Mjekësore e Maqedonisë

Shoqata e Pediatërve të Republikës së Maqedonisë

Shoqata për Hematologji në Maqedoni

SIOPE (Shoqata Ndërkombëtare Europiane për onkologji pediatrike)

SIOP (Shoqata Ndërkombëtare për onkologji pediatrike)

EHA (Shoqata europiane e hematologjisë)

ENERCA (Rrjeti Europian për anemi të rralla dhe kongjenitale)

Autore dhe ko-autore e më shumë se 120 publikimeve