fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Azra Kuç

Specialiste në anesteziologji me mjekim intensiv

2005-2009
Specialist në anestezi dhe mjekim intensiv – KARMI- Shkup
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1999
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
Doktor i mjekësisë

2022
Spitali klinik “Acibadem Sistina”
Anesteziolog

2015-2022
Klinika e përgjithshme Remedika- Shkup
Anesteziolog

2005-2015
Klinika e Gjinekologjisë dhe obstetrikës – Shkup
Anesteziolog

2003-2005
Ordinanca Linkest- Shkup
Mjek amë

Faktor zdravihe
Tema: Anestezia e përgjithshme dhe rajonale, karakteristikat dhe aplikimi