fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Ardian Ajruli

Mjek i përgjithshëm

2019-
Fakulteti i mjekësisë
Fakulteti i Mjekësisë pranë Univerzitetit “Shën. Kirili dhe Metodi”, Shkup

2019-
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Mjek

2019
Shtëpia e shëndetit – Likovë
Mjek