fbpx
KËRKO
DOKTORIN

2009
Primarius
Ministria e Shëndetësisë – Republika e Maqedonisë
1994
Specialist i pediatrisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1985
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i pediatrisë
2002 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup, R. e Maqedonisë
Reparti i transportit, udheheqës i sektorit
1997 – 2007
Qendra Klinike Universitare – Shkup, R. e Maqedonisë
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, asistent i pediatrisë
1994 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup, R. e Maqedonisë
Klinika e pediatrisë, reparti për kujdes intenziv
1988 – 1994
Qendra Klinike Universitare – Shkup, R. e Maqedonisë
Klinika e pediatrisë, praktikant

Në vitin 2002 merr pjesë në formimin e qendrës për transport urgjent të fëmijëve të posalindur në nivel republikan. Në klinikën e pediatrisë ka qenë udhëheqës i njësisë së shëndetit vital të rrezikuar tek fëmijët në moshë më të rritur.

– 2009 – Punim shkencor në fushën e infekcioneve intrahospitalore tek të posalindurit në kushte të kujdesit intenziv neonatal.