fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Mr. Sci.Dr. Anica Pavloviq

Anesteziolog

2009

Fakulteti i Mjekësisë

Universiteti i Nishit- Serbi

Studime pasuniversitare neurokirurgji

2003

Fakulteti i mjekësisë

Universiteti i Nishit- Serbi

Studime specialistike

1995

Fakulteti i mjekësisë

Universiteti i Nishit- Serbi

Studime të përgjithshme mjekësore

2000-2010

Klinika e neurokirurgjisë – Nish

Departamenti i anestezisë dhe anesteziologjisë

2010-2018

Klinika e anesteziologjisë dhe reanimacionit

Klinika e kirurgjisë kardiovaskulare

2013-2014

Sabah Al Ahmed Cardiac Center

Klinika e kardiokirugjisë

2018-2019

Qendra klinike Nish

Shef i Qendrës së anesteziologjisë dhe reanimatologjisë

Anglisht
Suedisht
Gjuha sllovene