fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Anica Haxhi – Petrusheva Jankijeviq

Specialiste në mjekësi fizikale dhe rehabilitim

– Biodex Medical Systems, New York, October 2013; – Euro – Musculus VI & World – Musculus 2015, Izmir, Turkey, 2015
2008
Specialiste e mjekësisë fizikale dhe rehabilitimit – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2000
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2013 – në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i mjekësisë fizikale dhe rehabilitimit
2008 – 2013

ISHP Rehamedika – ordinancë specialiste e terapisë fizikale dhe rehabilitimit – Shkup

2002 – 2008
SHMMQSH – Dr. Pançe Karaxhozov– Shkup – arsimtare e lëndëve shkencore

Shoqata Evropiane e Fizioterapistëve (ESPRM)