fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Aneta Anevska Mitrevska

Embriologe, Laboratori i Embriologjisë

1998
Fakultet i Farmacisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“- Shkup

2001-
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”

1999 – 2001
MERCK – ВАРУС