fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Andreja Arsovski

2000
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Doktor i shkencave mjekësore

1995
Subspecialist në kirurgji të kraharorit
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup

1993
Specialist në kirurgji të përgjithshme
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup

1984
Mjekësia e përgjithshme
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup

2007-2022
ISHP Remedika Shkup
Drejtor profesional

2005-2006
Qendra klinike universitare
Drejtor gjeneral

2004
Ministria e shëndetësisë
Zëvendës ministër i shëndetësisë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë

2002
Drejtori i klinikës së kirurgjisë dhe kardiokirurgjisë
Drejtor

1988
Klinika e kirurgjisë torakovaskulare dhe kardiokirurgjia
Mjek i repartit

Shoqata e kirurgëve të Maqedonisë
Shoqata resporatore e Maqedonisë
European Respiratory Society
European Association of Thoracic Surgeons
European Association of Emergency Surgery
World Association of Hydatology

Anglisht
Rusisht

Rreth 150 publikimeve të botuara si autor dhe koautor

Mirënjohje dhe çmime nga Shoqata e mjekëve të Maqedonisë, Qendra Klinike Universitare, Klinika për sëmundje të fëmijëve, Shoqata e kirurgëve kardiotorakale të Serbisë dhe Malit të Zi, Katedra e mjekësisë interne, Kryqi i kuq i Maqedonisë, letra të shumta falënderimi nga pacientët dhe familjet e tyre.
• Çmime
Shoqata mjekësore maqedonase