fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Ana Kacarska

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës, specializante
2009
E diplomuar ne Fakultetin e Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonis
2008
Hietzing – Vienë, Austri, Reparti për kirurgji abdominale

2010 – në vazdhim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës
2009 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica“ – Shkup

Anglisht
Gjermanisht