fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Ana Jovanovska

Specialiste në biokimi mjekësore
 • 2019
  Specialist në mjekësi biokimike
  Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi”
 • 2012
  Mjek i diplomuar në mjekësi
  Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi”
 • 2021
  Spital Klinik “Acibadem Sistina”
  Laborator biokim
 • 2019 – 2021
  IPSH One Hospital
  Udhëheqës i departamentit të laboratorit biokimik
 • MENSA Maqedoni
 • Oda e mjekëve të Maqedonisë
 • SHMBMML –Shoqata maqedonase për biokimi mjekësore dhe mjekësi laboratorike
 • АСМЛ –Asociacioni i mjekëve dhe specializantëve të rinj
 • EFLM – European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine