fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Alen Jovçevski

Specialist në kirurgji të përgjithshme, Subspecialist në kirurgji digjestive

2010
Universite catholique de Louvain, Klinika Universitare St. Luk – Bruksel –
Kirurgji Hepatobiliopankreatike dhe transplantim i mëlqisë

2005
Specializim në kirurgji – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2003
Klinika Universitare e Kirurgjisë (AKH) – Allgemeines Krankenhaus der Stad Wien
Reparti i kirurgjisë digjestive

1998
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i kirurgjisë digjestive, kirurg

2002 – 2010
Klinika e kirurgjisë digjestive

– ESOT Student Travel Grants 2009 – për kontribut të vazhdueshëm në bashkësinë e transplantimit të organeve.