fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Aleksandra Haxhi-Dimova

Dietologe

2003
Fakulteti i mjekësisë Shkup
Universiteti “Sv. Kiril i Metodij” Shkup
2014
Studimet e magjistraturës – në vazhdim

Nutricionizëm

Fakulteti teknik- teknologjik, Veles

Universiteti “Sv. Klement Ohridski” Bitolla
2015
Reparti i dietologjisë klinike dhe ambulatore
Masllak – R. Turqisë

2015
Spitali i klinikës “Acibadem Sistina”
Reparti i dietologjisë
2012-2014
Qendra për ushqim të shëndetshëm
2006-2015
Septima
Innotech international
2005
Bashkëpunëtore profesionale
Laboratori diagnostikues Avicena
2004
Kabineti për diabet
Shtëpia e shëndetit “Jane Sandanski”

Gjuha angleze